Formulář pro nominaci dobrovolníka na cenu Křesadlo 2020


Před vyplněním formuláře si prosím přečtěte "Pokyny pro nominaci". V této sekci naleznete ke stažení formulář pro vyjádření souhlasu nominovaného s nominací na cenu Křesadlo.

Ve formuláři vyplňte nejprve údaje o nominovaném dobrovolníkovi. Informace, které o nominovaném vyplníte do formuláře, budou základem pro rozhodnutí komise o výběru oceněných dobrovolníků. Věnujte prosím pozornost popisu dobrovolnické činnosti nominovaného, jejímu přínosu, výjimečnosti, uveďte konkrétní náplň jeho práce.

Kromě údajů o nominovaném dobrovolníku uveďte také o sobě (nominujícím jednotlivci nebo organizaci)