Hlasování veřejnosti

Hlasování ukončeno 30. 11. 2020. Děkujeme za vaše hlasy.NOMINOVANÍ - KŘESADLO 2020


Kategorie: Sociální služby a zdravotnictví

1. Milena Filípková (Liga vozíčkářů, z.ú.)

Mili, naše Mili. Překvapí vás, že působí v naší organizaci od roku 2018. U výčtu aktivit a hodin, které Lize vozíčkářů věnovala, dostane člověk pocit, že to se dá splnit za mnohem delší časový úsek, než za dva a půl roku. Za každou pomoc našich dobrovolníků jsme velmi vděční, ale Mili vyčnívá z řady a to je důvod, proč ji chceme nominovat na cenu Křesadlo. Domníváme se, že zejména takoví lidé by měli být oceněni. Mili u nás vždy nechá kus sebe. Nejenže se osobně účastní většiny našich akcí (benefičních i propagačních) , zároveň také motivuje k dobrovolnictví své kolegy a koordinuje spolupráci její firmy a naší organizace. Motivuje k dobrovolnictví i její kamarády. Pomohla naší organizaci k zisku grantu od IBM, pomohla nám s přihlášením do systému, díky kterému naší neziskové organizaci mohou zaměstnanci IBM finančně přispívat. Mili pomáhá tradičně na badmintonovém turnaji, letos pomáhala na Benefičním Curlingu, tradičním Vozíkohraní. Pokud by se letos konalo více akcí, na většině z nich by Mili byla. Pravidelně se účastní našich Dobroklubů, což je setkávání klientů, dobrovolníků, zaměstnanců s cílem poznat, jak si můžeme pomoci. Pandemie ji nezabrzdila. Vrhla se do pomoci s oslovováním škol, jejichž žáci psali povzbudivé dopisy našim klientům. Vymýšlela aktivity, které by mohly na dálku klienty povzbudit, podpořit v nelehké době. Pro naše klienty, zaměstnance a dobrovolníky Mili - fanynka thajského boxu zařídila a koordinovala bezplatný kurz Sebeobrany. Umět se bránit by měl umět každý navzdory hendikepu. To byla hlavní myšlenka skvělého workshopu. Na podzim se s námi Mili chystá na víkendový pobyt s klienty, který pomůže klientům změnit prostředí, myšlenky a jejich pečujícím tak umožní odpočinek od každodenní péče, v těchto časech o to intenzivnější.. Mili je spolehlivá, vždy dobře naladěná. Je velmi skromná. Po většině akcí děkuje ona nám. Rádi bychom jí nyní poděkovali veřejně my.


2.  Hana a Roman Jančiarovi (Spolek Prosen)

Manželé Jančiarovi se pohybují v oblasti dobrovolnické činnosti již řadu let. Jejich práce je zaměřena na plnění požadavků a potřeb sociálně a zdravotně handicapovaných. Právě z jejich iniciativy byl založen spolek Prosen - spolek na podporu osob zdravotně a sociálně znevýhodněných, který každoročně již osmým rokem pořádá největší charitativní akci v ČR "You Dream We Run", která plní "sny" handicapovaným dětem a dospělým. Za 8 roků své existence splnil tento projekt 59 snů v hodnotě bezmála 5 milionu korun. Hlavním mediálním partnerem akce je Česká televize. Mimo pomoc handicapovaným, organizují manželé Jančiarovi environmentální dobrovolnické akce směrem k obnově přírody kolem nás po kůrovcové kalamitě. Výtěžky těchto ekologických akcí jsou podporováni senioři v domovech seniorů. Jejich dobrovolnické akce oslovují širokou veřejnost, zejména mládež, která se učí, že pomoc handicapovaným či naší přírodě je jen a jen na nás. Již dvakrát byli manželé Jančiarovi nominováni ve Vaši anketě a pevně věřím, že do ní primárně patří. Jejich činnost provozují ve svém volném čase, po svém zaměstnání, zdarma a vždy pozitivně naladěni a s úsměvem.


3. Nikola Báčová (Diecézní charita Brno)

Diecézní charita Brno provozovala v době od 15. dubna do 15. srpna 2020 nonstop stanové městečko pro lidi bez domova v areálu u Anthroposu. Stanové městečko vzniklo ve spolupráci s městem Brnem jako reakce na první - jarní vlnu pandemie koronaviru. Cílem městečka bylo nabídnout lidem v krizi dočasné přístřeší, příležitost k osobní hygieně, základní zdravotní péči, ale i šanci řešit svoji životní situaci. Diecézní charita Brno zajišťovala nepřetržitý provoz centra. K hladkému chodu přispívali také dobrovolníci, kteří především pomáhali s výdejem a přípravou jídla, měřením teploty, asistovali klientům, pomáhali se zajištěním hygieny, praním a výměnou prádla, dohlíželi na chod centra, aktivně komunikovali s klienty a asistovali pracovníkům. Zapojení dobrovolníků bylo tedy klíčové pro zajištění nonstop fungování unikátního centra. Na cenu Křesadlo Jihomoravského kraje chce Diecézní charita Brno nominovat 4 dobrovolnice, které se pravidelně zapojovaly do života stanového městečka. Svým přístupem tyto dobrovolnice významně přispěly k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie v Jihomoravském kraji. Osobní statečností, obětavostí i lidským přístupem bránily rozšíření nákazy virem covid-19 v komunitě lidí bez domova. Navíc spoluutvářely vstřícnou atmosféru stanového městečka, jejímž výsledkem zvládání nástupu pandemie. To bylo cenné s ohledem na fakt, že zvláště v jarních měsících byla celková společenská atmosféra velmi vypjatá, plná strachu a nejistoty. Dobrovolnice Nikola Báčová pomáhala s chodem centra pro lidi bez domova. Ve své práci se vždy snažila o empatický přístup ke všem potřebným. Trpělivě naslouchala potřebám klientů a vždy pro ně hledala vhodné řešení. Svým ohromným nadšením přispěla k otevřené atmosféře a dobrému zvládání náročných a stresových situací.


4. Markéta Vojáčková (Diecézní charita Brno)

Diecézní charita Brno provozovala v době od 15. dubna do 15. srpna 2020 nonstop stanové městečko pro lidi bez domova v areálu u Anthroposu. Stanové městečko vzniklo ve spolupráci s městem Brnem jako reakce na první - jarní vlnu pandemie koronaviru. Cílem městečka bylo nabídnout lidem v krizi dočasné přístřeší, příležitost k osobní hygieně, základní zdravotní péči, ale i šanci řešit svoji životní situaci. Diecézní charita Brno zajišťovala nepřetržitý provoz centra. K hladkému chodu přispívali také dobrovolníci, kteří především pomáhali s výdejem a přípravou jídla, měřením teploty, asistovali klientům, pomáhali se zajištěním hygieny, praním a výměnou prádla, dohlíželi na chod centra, aktivně komunikovali s klienty a asistovali pracovníkům. Zapojení dobrovolníků bylo tedy klíčové pro zajištění nonstop fungování unikátního centra. Na cenu Křesadlo Jihomoravského kraje chce Diecézní charita Brno nominovat 4 dobrovolnice, které se pravidelně zapojovaly do života stanového městečka. Svým přístupem tyto dobrovolnice významně přispěly k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie v Jihomoravském kraji. Osobní statečností, obětavostí i lidským přístupem bránily rozšíření nákazy virem covid-19 v komunitě lidí bez domova. Navíc spoluutvářely vstřícnou atmosféru stanového městečka, jejímž výsledkem zvládání nástupu pandemie. To bylo cenné s ohledem na fakt, že zvláště v jarních měsících byla celková společenská atmosféra velmi vypjatá, plná strachu a nejistoty. Dobrovolnice Markéta Vojáčková je nominována na cenu Křesadlo za neutuchající životní optimismus a pozitivní přístup ke klientům, dalším dobrovolníkům i pracovníkům. Obrovské pracovní nasazení Markéty Vojáčkové pomohlo s překonáním většiny překážek. Celý tým dokázala podpořit i v těžkých chvílích. Například v náročných chladných a deštivých dnech, kdy všichni bojovali s promáčením stanového městečka aktivně pomáhala s řešením škod a hledala možnosti řešení


5. Simona Šebková (Diecézní charita Brno)

Diecézní charita Brno provozovala v době od 15. dubna do 15. srpna 2020 nonstop stanové městečko pro lidi bez domova v areálu u Anthroposu. Stanové městečko vzniklo ve spolupráci s městem Brnem jako reakce na první - jarní vlnu pandemie koronaviru. Cílem městečka bylo nabídnout lidem v krizi dočasné přístřeší, příležitost k osobní hygieně, základní zdravotní péči, ale i šanci řešit svoji životní situaci. Diecézní charita Brno zajišťovala nepřetržitý provoz centra. K hladkému chodu přispívali také dobrovolníci, kteří především pomáhali s výdejem a přípravou jídla, měřením teploty, asistovali klientům, pomáhali se zajištěním hygieny, praním a výměnou prádla, dohlíželi na chod centra, aktivně komunikovali s klienty a asistovali pracovníkům. Zapojení dobrovolníků bylo tedy klíčové pro zajištění nonstop fungování unikátního centra. Na cenu Křesadlo Jihomoravského kraje chce Diecézní charita Brno nominovat 4 dobrovolnice, které se pravidelně zapojovaly do života stanového městečka. Svým přístupem tyto dobrovolnice významně přispěly k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie v Jihomoravském kraji. Osobní statečností, obětavostí i lidským přístupem bránily rozšíření nákazy virem covid-19 v komunitě lidí bez domova. Navíc spoluutvářely vstřícnou atmosféru stanového městečka, jejímž výsledkem zvládání nástupu pandemie. To bylo cenné s ohledem na fakt, že zvláště v jarních měsících byla celková společenská atmosféra velmi vypjatá, plná strachu a nejistoty. Dobrovolnice Simona Šebková je nominována za mimořádnou obětavost a ochotu pomáhat druhým i v nelehkých časech. Díky velké empatii a životní energii mladé ženy, byla ve stanovém městečku vstřícná a otevřená atmosféra. Simona Šebková pečovala o potřebné v centru od prvopočátku a patřila k těm, kteří pomáhali s chodem centra až do jeho uzavření.


6. Věra Trněná, Dis. (Diecézní charita Brno)

Diecézní charita Brno provozovala v době od 15. dubna do 15. srpna 2020 nonstop stanové městečko pro lidi bez domova v areálu u Anthroposu. Stanové městečko vzniklo ve spolupráci s městem Brnem jako reakce na první - jarní vlnu pandemie koronaviru. Cílem městečka bylo nabídnout lidem v krizi dočasné přístřeší, příležitost k osobní hygieně, základní zdravotní péči, ale i šanci řešit svoji životní situaci. Diecézní charita Brno zajišťovala nepřetržitý provoz centra. K hladkému chodu přispívali také dobrovolníci, kteří především pomáhali s výdejem a přípravou jídla, měřením teploty, asistovali klientům, pomáhali se zajištěním hygieny, praním a výměnou prádla, dohlíželi na chod centra, aktivně komunikovali s klienty a asistovali pracovníkům. Zapojení dobrovolníků bylo tedy klíčové pro zajištění nonstop fungování unikátního centra. Na cenu Křesadlo Jihomoravského kraje chce Diecézní charita Brno nominovat 4 dobrovolnice, které se pravidelně zapojovaly do života stanového městečka. Svým přístupem tyto dobrovolnice významně přispěly k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie v Jihomoravském kraji. Osobní statečností, obětavostí i lidským přístupem bránily rozšíření nákazy virem covid-19 v komunitě lidí bez domova. Navíc spoluutvářely vstřícnou atmosféru stanového městečka, jejímž výsledkem zvládání nástupu pandemie. To bylo cenné s ohledem na fakt, že zvláště v jarních měsících byla celková společenská atmosféra velmi vypjatá, plná strachu a nejistoty. Dobrovolnice Věra Trněná je navržena na cenu Křesadlo za vstřícný postoj a pomoc lidem v centru u Anthroposu. Mladá studentka dokončovala v době fungování stanového městečka studium Vyšší odborné školy. I přes náročnost distančního studia, závěrečných zkoušek a dalších nároků studia byla vždy pečlivě na své dobrovolnické směně. Navíc přišla i vždy, když kolegové z centra potřebovali výpomoc nebo záskok. Studentka přinesla do provizorního městečka i svůj osobitý humor a smích, který se stal kořením všedních i náročnějších dní. Věra Trněná v centru využila i své kuchařské umění, které klienti zvlášť ocenili.


7. Adéla Kubíčková, Bc. (Práh jižní Morava, z.ú.)

Adéla je nominována za dobrovolnictví v neziskové organizaci Práh jižní Morava z.ú. Část svého volného času tak nezištně věnuje individuálním schůzkám s panem Petrem. Pravidelně spolu chodí plavat, což je činnost, která oba baví a pokud se na plavání necítí, zajdou spolu alespoň na kávu, kde si popovídají. Pan Petr se během schůzek otevřel, začal být sdílnější, a dokonce se rozhodl jít plavat i sám, k čemuž se předtím nedokázal odhodlat. Od pravidelného kontaktu s panem Petrem Adélu neodradilo ani období koronaviru - zůstali spolu v telefonickém kontaktu, takže i v tak náročné době mu dokázala být oporou. Díky Adélině lidskému přístupu a vstřícnosti může pan Petr kvalitně trávit volný čas, svěřovat se jí a navazovat nové kontakty. O tom svědčí i to, že vyslyšela jeho přání "přibrat" na plavání ještě nějakého klienta. Slovo dalo slovo a na plavání nechodí ve třech, ale hned ve čtyřech!


8. Bc. David Kremeník (Práh jižní Morava, z.ú.)

David dokončuje studium psychologie na MU. Již od prvních let studia se však aktivně angažuje jako dobrovolník při práci s lidmi s duševním onemocněním. Jednou by se rád této cílové skupině věnoval i profesně. Přes své odborné vzdělání, se však snaží pomáhat především lidsky, pochopením, vyslechnutím, podporou a úsměvem. David se několik let setkává s panem Zdeňkem. Jejich příběh začínal před lety jinak, než je obvyklý vztah dobrovolníka s klientem. Zdeněk totiž v důsledku sociální fobie trpěl silnými úzkostmi při kontaktu s lidmi a nebyl téměř schopen komunikovat. Společně s Davidem pak začali chodit na krátké procházky, při kterých, jak bylo již naznačeno, převážně oba mlčeni. Po roce spolupráce si však k sobě oba pánové našli cestu a Zdeněk se Davidovi začal pomalu otvírat. Nyní je pro něj David spíše kamarád než dobrovolník. A hlavě, díky Davidovi nyní věří tomu, že je schopen navazovat i další přátelství, ačkoliv před tím o sobě pochyboval. Jejich příběh je skvělým příkladem toho, jakou roli hraje lidskost při procesu zotavení z duševního onemocnění. Kromě toho, že David odvádí skvělou práci při setkávání se Zdeňkem, angažuje se také při vytváření dobrovolnické komunity naší organizace, tím, že pro naše dobrovolníky zorganizoval a sám připravil vzdělávací akce jako workshop relaxace. Volnočasové aktivity vede i pro pacienty z psychiatrické kliniky FN Brno skrze projekt SPOLU, kde sám dokonce řídí menší tým dobrovolníků a přispívá k většímu zapojení studentů do dobrovolnické činnosti. Jako téměř hotový psycholog nám pomáhá také s přípravou akcí pro veřejnost, jejichž cílem je stírat mýty kolující kolem duševního zdraví a vysvětlovat, že se toto téma týká nás všech. I díky jeho dobrosrdečné povaze a komunikativnosti se nám daří navazovat s veřejností dialog


9. Martina Valášková (Město Břeclav - Dobrovolnickém centru ADRA Břeclav)

Paní Martina Valášková je od září 2019 obětavou dobrovolnicí, působící v Dobrovolnickém centru ADRA Břeclav v programu Senioři v domácnosti. Celkem za dobu svého působení vykonala u seniorky 22 návštěv a strávily společně 32 hodin.Mimo návštěvy jsou spolu v kontaktu i telefonicky. Při setkáních si s klientkou povídají, v letních dnech vyráží i na procházky. V COVID období se dobrovolnice starala i o nakupování potravin a nemalým dílem přispěla i k zajištění potřebných léků pro klientku. Aktivně komunikuje se sociálními službami ohledně dalších potřeb klientky. Díky všem těmto aktivitám je pro seniorku nepostradatelnou psychickou oporou. Během COVID období se také aktivně zapojila do roznášení informal&feúích letáků pro seniory ohledně aktuální situace a zajišťovala nákupy i jiným seniorům. V létě se účastnila také akce DobroKáva, kde společně s dalšími dobrovolníky vyvezla na kávu nemobilní klienty Domova seniorů.


10. Mgr. Eva Svobodová (Maltézská pomoc o.p.s.)

Paní Eva je nominována za svoji již skoro dvouletou dobrovolnickou činnost v organizaci Maltézská pomoc v programu "Pomoc osamoceným seniorům a osobám se zdr. postižením". Od začátku své činnosti dochází za klientkou - paní Janou, která žije sama a potýká se s mnoha zdr. problémy. Paní Eva dělá paní Janě pravidelný doprovod na různé kulturní akce, do divadel a společně tak vyrážejí poznávat další krásy Brna. Povídají si o různých tématech a bez Evy by paní Jana seděla sama doma mezi čtyřma stěnama. Paní Eva je velmi usměvavou dobrovolnicí. Vykonává spoustu dobrých skutků s nadšením a se srdcem na pravém místě. Maltézská pomoc ji chce touto formou veřejně poděkovat a ocenit její práci, velmi si ji váží.


11. Jolana Stejskalová (Dobrovolnické centrum Ratolest Brno)

Dobrovolnice Jolana se do aktivit Dobrovolnického centra Ratolesti zapojila před třemi roky a stihla toho už opravdu hodně, a proto jsme se ji rozhodli nominovat podruhé! Přišla totiž s vlastním nápadem na velmi zajímavý projekt - Oblečky pro psy pletené seniorkami, ten se i díky její vytrvalosti podařilo zrealizovat a z pletení oblečků pro psy se přeměnil ve výrobu hraček pro útulkové kočky, a to i proto, že Jolča musela hledat jinou aktivitu, kterou by seniorky zvládly - to, co se může jevit jako jednoduchá a nenáročná činnost, může být pro jiné těžké a náročné - např. vzhledem k věku a zdravotnímu stavu klientů a klientek domova pro seniory. Jolča ale všechna úskalí přestála, u svého nápadu vydržela a dokázala své klientky motivovat a zpříjemnit jim tak život nejen aktivitou, kterou vymyslela, ale hlavně svojí přítomností, podporou a možností setkávání. Moc si jejího dobrovolnictví vážíme a má náš obdiv, že se mu dokázala tak trpělivě a tak dlouho věnovat. Dokonce se jí do projektu podařilo zapojit i svoji babičku, což je skvělé propojení světa seniorů. "Vedu skupinku seniorek, se kterými pleteme oblečky pro pejsky a nově vyrábíme i hračky pro kočky. Cílem činnosti je zpříjemnit klientkám chvíle strávené v domově a rozvíjet jejich výbornou znalost pletení tak, aby byla stále k užitku. Proto pleteme oblečky pro pejsky, které plánujeme zaslat do útulků pro psy, a to konkrétně do Útulku pro zvířata - Městská policie Brno. S klientkami jsme upletly pár krásný oblečků již během zimy a předaly je do Útulku Kociánka, odkud nám na památku poslali fotky. Nyní jsme se zaměřily na Útulek pro zvířata - Městská policie Brno, kde z našich výtvorů měli obrovskou radost. Do pletení oblečků se velice pilně zapojila i moje babička, která je zatím nejproduktivnější seniorkou a může se pyšnit již desítkou oblečků! Na stole se jí pyšní fotka dalšího spokojeného pejska, na kterou nedá dopustit. Ví, že její práce je užitečná a dělá radost. Dobrovolnictví mi přineslo do mého života spoustu dobrého a užitečného (konečně jsem se naučila plést). Vystoupila jsem ze své komfortní zóny a poznala úžasné lidi, jak v domově, tak všechny ty, se kterými jsem přišla do kontaktu v rámci dobrovolničení. Všem vřele doporučuji, a pokud zjistíte, že to není nic pro Vás, nevadí, protože každá zkušenost je cenná a tahle má rozhodně smysl." I když Jolča momentálně svou dobrovolnickou činnost přerušila, její nápad byl skvělý a jsme moc rádi, že fungoval a přinesl radost seniorkám, babičce a navíc ještě psím a kočičím obyvatelům útulku a je inspirací pro další dobrovolníky!

Kategorie: Vzdělávací a volnočasové aktivity

12. Bc. Jan Doležal (Nadační fond dětské onkologie Krtek)

Když se Honzovi před 10 lety léčil syn s nádorovým onemocněním na Klinice dětské onkologie FN Brno, seznámil se s činností Nadačního fondu dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek), který je součástí kliniky. Již v následujícím roce se nabídl jako dobrovolník a stal se hlavním vedoucím letních a zimních táborů. Od té doby Honza připravuje celotáborový program, koordinuje další dobrovolníky a rodičům garantuje úspěšný a bezpečný tábor. Kromě toho školí z řad vyléčených dospívajících pacientů budoucí táborové vedoucí. I z toho důvodu se rozhodl vystudovat obor aplikované pohybové aktivity, aby dokázal program připravit na míru dětem, které jako následek náročné onkologické léčby omezil fyzický handicap, a zároveň předat cenné zkušenosti novým vedoucím. NFDO Krtek se totiž snaží dětem po ukončení léčby usnadnit návrat zpět do normálního života, a to pořádáním táborů, kterých se každoročně účastní až 130 dětí. Tábor bývá často prvním obdobím, které "krtčí děti" po ukončené onkologické léčbě tráví bez přítomnosti rodičů, pouze ve skupině svých vrstevníků. Také pro rodiče je to důležitý krok k návratu do běžného života.

                   13. Ing. Eva Nohejlová (Unie pečujících z. s.) 

Paní Eva pečuje o maminku, než ovdověla, pečovala o manžela. V naší organizaci pomáhá již třetím rokem, je dlouhodobou dobrovolnicí, pomáhá pravidelně i nepravidelně dle potřeby. Z počátku se zapojovala se svou pomocí v organizaci setkání pečujících, postupně se její dobrovolničení rozšiřuje. K pomoci se setkáními pečujících se přidala pomoc se setkáními tematickými/tvořivými, s osvětou, peer poradenství, podpora pečujících v domácnosti - což si pečující cení zejména v době opatření v souvislosti s coronakrizí, kdy naše setkání pečujících nemůžeme pořádat a tato forma podpory velmi chybí. Její schopnosti aktivně naslouchat, předat dobrou náladu a úsměv, i když jí samotné třeba zrovna do smíchu není, si velmi ceníme my i naši klienti. Eva je vždy ochotná pomoci, plná energie a dobrých nápadů.Kategorie: Environmentální aktivity

14. Ludmila Hrůzová (Nadace Veronica)

Paní Ludmila samostatně vypomáhá v nadačním obchodě na Pekařské 38 v případě sníženého stavu zaměstnankyň. Disponuje profesní znalostí textilu, přijaté dary fundovaně naceňuje a zařazuje do prodeje. Aktivně se účastní stánkového prodeje na akcích nadace. Svůj volný čas věnuje dobrovolnictví v Nadaci Veronica, protože jí dává smysl vracet věci do života.

15. Ludmila Jedličková (Nadace Veronica)

Paní Ludmila velmi zkušeně asistuje při prodeji darovaných věcí v nadačním obchodě na Palackého třídě 25. Samostatně třídí nové věci, zařazuje do prodeje, pomáhá s úklidem prodejny. Dobrovolnictví v Nadaci Veronica ji obohacuje, uplatní zde své zkušenosti a vítí příležitost ke komunikaci s lidmi.

16. Jiří Slabý (Nadace Veronica)

Pan Jiří se věnuje oceňování darovaných knih a časopisů před zařazením do prodeje, rozdělování dle žánrů, kontrole a vytřídění knih v nadačním obchodě na Pekařské 38. Tato činnost usnadní práci zaměstnancům nadace a zpřehlední následný prodej. Jeho práce je pro zaměstnance obchodu velikým přínosem a velice si jeho práce vážíme.

17. Marie Káňová (Nadace Veronica)

Paní Marie se při dobrovolnictví v nadačním obchodě na Pekařské 38 věnuje naceňování keramiky a starožitností, zastupuje za nepřítomné zaměstnance při prodeji a uspořádání darů v nadačním obchodě.

18. Ludmila Helánová (Nadace Veronica)

Paní Ludmila se aktivně zúčastňuje provozu nadačního obchodu na Pekařské 38, samostatně prodává darované nadační věci, komunikuje se zákazníky, podává informace o chodu obchodu i o Nadaci Veronica a jejím zaměření

19. Olga Hubíková (Nadace Veronica)

Paní Olga je dlouholetou dobrovolnicí v nadačních obchodech. Zastupuje v případě nepřítomnosti kmenových zaměstnanců, účastní se prodeje v obchodech i na mnoha nadačních akcích. Díky odborným znalostem textilního materiálu zkušeně naceňuje nově přijaté věci, třídí a vytřizuje. Aktivně se věnuje recyklaci a upcyklaci textilního materiálu, pro nadaci pořádá na stejné téma workshopy.
Kategorie: Komunitní dobrovolnictví

20. Štefan Kandalec (MČ Brno Bystrc - Bystrcký klubu seniorů)

Pan Kandalec věnuje svůj volný čas, zápal a nadšení vedení Bystrckého klubu seniorů. Vedení klubu převzal v roce 2015, kdy měl klub pouze 3 členy a směřoval k zániku. Pan Kandalec, ale od počátku aktivně a zodpovědně připravoval pro jeho členy zajímavý a atraktivní program. Pomáhá seniorům aktivně a společensky žít, mnohým pomohl ze sociální a společenské samoty. Díky práci a nadšení pana Kandalcovi se podařilo stmelit část aktivních bystrckých seniorů a klub pod jeho vedením zaznamenal významný nárůst počtu členů, který postupně vzrostl na více než 100. Akcí se zúčastnilo více než 300 různých seniorů, i nečlenů klubu. Senioři společně navštěvují divadla, kina a koncerty, jezdí na poznávací výlety, turistické i relaxační zájezdy, prostřednictvím kurzů trénují paměť atd. Pan Kandalec o aktivitách klubu pravidelně informuje veřejnost ve zpravodaji naší městské části, Bystrckých novinách. Členové klubu pravidelně oceňují jeho nápady a iniciativu mj. i tím, že píší na radnici děkovné dopisy. Nejvíce zdůrazňují to, že prostřednictvím Bystrckého klubu seniorů se mohou pravidelně setkávat, společně cestovat a trávit volný čas.


21. Radmila Novotná (MČ Brno Bystrc - Bystrcký klubu seniorů)

Paní Radmila Novotná je dlouholetou asistentkou pana Kandalce, předsedy Bystrckého klubu seniorů. Členkou klubu a spoluorganizátorkou klubových akcí se stala v roce 2016. Pro své aktivity si stanovila cíl: propojit bystrcké seniory z řad starousedlíků s nově přistěhovalými. Současně usiluje o to, aby program klubu umožnil jeho členům aktivní trávení volného času - klade důraz na společnou turistiku, pohyb a celkově zdravý životní stylu. Klub tak svou činností naplňuje potřebu seniorů být přiměřeně aktivní i ve vyšším věku. Svým životním optimismem a vitalitou je paní Radmila Novotná pro členu klubu obrovskou inspirací. Aktivně vypomáhá předsedovi klubu s plánováním a realizací programu, zapojuje členy klubu do projektů aktivního stárnutí, realizuje aktivizační služby pro členy se zdravotním postižením, rozvíjí mezigenerační vzájemnou pomoc a dialog. Podílí se rovněž na publikační činnosti o připravovaných aktivitách klubu prostřednictvím místního zpravodaje Bystrcké noviny.


22. Petra Pachlová (Dnes pomáhám, z.s)

Petra v 8/2018 založila dobročinnú organizáciu Dnes pomáhám, z.s. Sama v nej neúnavne pracuje na úkor svojho voľného času, súkromného života i zdravia. Petra organizáciu nielen vedie, ale je jej hlavný motor, hlavný iniciátor a vizionár. Dnes pomáhám totiž sídli v Brne a presne na Brno, brňákov a obyvateľov okolitých obcí zamerala svoje sily. Petra aktívne vyhľádáva potřebné deti, seniorov ale aj skupiny potrebných, či zvieratá, ktoré potrebujú pomoc. Sama každého potrebného sobne pozná a je v kontakte s každou rodinou, ktorej organizácia pomáha. Petra neváha namiesto svojho voľna vyraziť za rodinami a vziať ich hendikepované dieta na prechádzku. Je to výnimočný člověk, ktorý o dobre nielen hovorí, ale ho aj žije. A to všetko bez toho, aby si za celú dobu existencie Dnes pomáhám vzala čo i len korunu jako odmenu za svoju prácu. Mimo to má svoje povolanie, ktoré ju živí. A neživí len ju. Petra zo svojej výplaty totiž financuje aj výlohy, ktoré organizácia má.

Kategorie: Dobrovolnictví v kultuře a umění

23. Ivana Černá (Liga vozíčkářů, z.ú.)

Ivanka pomáhá v divadelní šatně. Jenom od začátku letošního roku strávila v šatně přes 30 hodin, jako dobrovolník. Vzhledem k tomu, jaká je situace a jaká mělo a má divadlo omezení, je to skvělé číslo. Na Ivanku se můžeme spolehnout, divadlo již velmi dobře zná a jsme moc rádi za to, jak často nám nabídne svou pomoc. Je totiž skvělé, když nemusíme zaškolovat další lidi, ale když chodí Ivanka, která vše dobře zná. Má svou konkrétní funkci, ve které na ní stoprocentně spoléháme. Nikdo z nás na ni nemusí dohlížet, což je pro nás velká úleva. Máme jistotu, že bude rozdávat úsměvy a takoví dobrovolníci jsou v našem divadle potřeba a my si jich vážíme. Ivanka je součástí divadelní rodiny. Rádi bychom jí poděkovali touto cestou. Divadlo Barka je otevřený kulturní prostor Ligy vozíčkářů. https://divadlobarka.cz/o-barce/barka-je/ . Sama Ivanka o svém působení v Barce říká: ,,Už samotná možnost dobrovolnictví v Barce je pro mě svým způsobem odměna. Každá akce, na které můžu v Barce pomáhat, je pro mě velká radost. Když to vezmu od začátku, tak jsem se o možnosti docházet do Barky dozvěděla úplnou náhodou. Mělo to být jednorázové zaskočení do šatny. Protože mám zaměstnání, kde jsou často neviditelné přímé výsledky (na konci dlouhé cesty je třeba jeden neosobní papír), na dobrovolnictví v Barce mě baví, že tam mám hned přímou zpětnou vazbu. Vlastně si do Barky chodím odpočinout, při tom zhlídnu krásná představení, koncerty a zajímavé přednášky, a k tomu navíc potkám zajímavé a inspirativní lidi. Barka je prostě láska."


24. Antonín Krejčíř (Kunštát PRO FUTURO)

Pan Krejčíš je zakladatel a nyní ředitelem Kunštát PRO FUTURO o.p.s. Je to propagátor neškoleného umění - art brut. Zakladatel výtvarného ateliéru KreAt pro psychicky a mentálně postižené umělce a organizátor jeho provozu a aktivit (od 2012), zabezpečuje fundrising atelieru, je to organizátor benefičních koncertů a prodejních akcí, koordinátor grantů. Zakladatel a organizátor minifestivalu dokumentárních filmů Art Brut Brno - mezinárodní konference Art Brut Brno 2020 (ve spolupráci s kiny Art a Scala a s MG v Brně, 9 ročníků). Organizuje pravidelné mezinárodní výtvarné workshopy (ve spolupráci s MG, 12 běhů). Koordinátor spolupráce atelieru KreAt se zahraničními partnery (Sk, Ch, Be). Koordinátor mezinárodních projektů (4 švýcarské granty). Organizátor mezinárodních výstav. Vydavatel bibliofilských tisků a malonákladových publikací. V neposlední řade spolupracuje na tematických filmových dokumentech. Více na www.kreat.cz a www.kunstatprofuturo.cz.
Kategorie: Humanitární a rozvojová pomoc

25. Šijeme roušky v Brně (zastoupené paní Kocábovou - Šijeme roušky v Brně)

Diecézní charita Brno nominuje iniciativu Šijeme roušky v Brně na cenu Křesadlo za aktivitu v době nástupu pandemie koronaviru v roce 2020. Iniciativa Šijeme roušky v Brně dokázala zajistit ochranné roušky pro pracovníky a klienty Diecézní charity Brno v době, kdy byl ochranných pomůcek akutní nedostatek. Skupina dobrovolníků dokázala dlouhodobě a systematicky koordinovat desítky dobrovolníků, mobilizovat veřejnost k společensky prospěšné aktivitě i dárcovství. Diecézní charita Brno vnímala, že iniciativa Šijeme roušky v Brně svojí aktivitou prokázala občanskou statečnost a solidaritu. Iniciativu Šijeme roušky v Brně tvořila velmi rozličná skupina dobrovolníků nejrůznějších profesí a zaměření, kteří chtěli smysluplně využít čas. Každý ze zapojených lidí si postupně vytvořil specializaci na konkrétní aktivitu (střih, šití, volba materiálu, komunikaci s organizacemi nebo distribuce), že iniciativa se stala dobře fungující firmou bez nároků na honorář. Svoji činnost navíc musela udržovat v bezpečnostním režimu tak, aby se jednotliví lidé navzájem nesetkávali. Zároveň pečlivě dbali na maximální využití technického vybavení i materiálu. Za svoje působení vydali 27870 ks látkových roušek, nano roušek: 3700, ochranných čepic: 1250, ochranných návleků: 2500, zakládačů na šikmý proužek na 3D tiskárně: 6000, ochranných štítů: není přesná evidence - odhadem desítky tisíc, počet šicích dílen: 7, počet domácích dílen: 490, počet řidičů: 235, počet cyklistů na rozvoz: cca 100. Činnost iniciativy vyústila ještě v další krok, kterým byl vznik speciálních "charitativních" roušek s nápisem PUSU od brněnského výtvarníka a streetartového umělce TIMO. Roušky s nápisem PUSU! bylo možné zakoupit na speciálně vytvořeném webu www.pusu.cz. "Roušky PUSU! milujeme a podle nás krásně vystihují, kolik radosti (i strastí) z našeho úsilí vzešlo," uvádí dobrovolníci z Šijeme roušky v Brně. "Chtěli jsme pomoct nejen materiálně, ale zároveň dál šířit i myšlenky a názory, na které jsme společně naráželi a na které jsme chtěli naší dobrovolnickou prací poukázat. Proto jsme oslovili brněnského street artistu Tima. Timo tak na chvíli přešel od panelákových zdí ke kusu bavlněné látky a naši společnou touhu o univerzální vyslovení sounáležitosti zkoprimoval do jednoho jediného slova. PUSU!?" dodávají. Do propagace roušek pusu se zapojila řada významných osobností - např. katolický kněz M. O. Vácha, senátor J. Papoušek, herci z Divadla Husa na provázku nebo ředitel Psychologického ústavu AV prof. T. Urbánek. Pro Diecézní charitu Brno dokázala iniciativa získat přes 100 tisíc korun prodejem této speciální roušky. Pro pracovníky Diecézní charity Brno bylo navíc nesmírně povzbuzují a motivující potkávat na veřejnosti i na sociálních sítích ty, kteří nosili roušku s nápisem PUSU! 

Diecézní charita Brno je přesvědčena, že občanská aktivita dobrovolníků z Šijeme roušky v Brně výrazně přispěla k úspěšnému zvládnutí prvního nárazu pandemie covid 19 v Brně a širokém okolí. Veřejná podpora a sounáležitost iniciativy Šijeme roušky v Brně si bezpochyby zaslouží veřejné uznání i ocenění.


26. Pomáháme si v Újezdě u Brna (Újezd u Brna)

Pomáháme si v Újezdě u Brna - Pomoc je třeba tady a teď. Z této myšlenky se zrodil nápad a od nápadu byl jen krok k rychlé realizaci. Krok, který ovšem nebyl snadný, vyžadoval čas, schopnost koordinace, šikovnost a především ochotu. 12. března 2020 vyhlásila vláda České republiky nouzový stav v souvislosti s pandemií COVID 19. Lidem chyběly roušky, řada dříve narozených neměla možnost si je opatřit vlastními silami. Už v pátek 13. března se zrodil nápad založit facebookovou skupinu Pomáháme si v Újezdě u Brna, který vzešel od paní místostarostky Mgr. Bc. Petry Kocúrové. V sobotu 14. března byl na mimořádně svolané schůzi rady města návrh jednomyslně schválen, všichni radní byli pro jeho realizaci.

Na zřízenou facebookovou stránku se okamžitě začali hlásit dobrovolníci, přidali se oslovení jedinci z jiných FB skupin. Zpočátku byly nejpalčivějším úkolem samozřejmě roušky, jejich ušití a zajištění okamžité distribuce k potřebným občanům. Chyběly ovšem i síly na zajištění nákupů seniorům a pomoc rodičům s dětmi. Šlo přece o čas, o vyvinutí bleskové aktivity, která ochrání občany a pomůže jim. Na FB profil Pomáháme si v Újezdě u Brna se začalo hlásit okamžitě velké množství dobrovolníků, kteří nabízeli šití roušek, zajištění nákupů, hlídání a doučování dětí. Ne každý člověk zvládá užívání moderních technologií, z tohoto důvodu byly ve městě vylepeny i letáky upozorňující na vzniklou aktivitu. Informace v tištěné podobě nechyběly v Domově s pečovatelskou službou a Penzionu pro seniory. Dobrovolníci byli koordinováni paní místostarostkou, pracovnicí nově vzniklého mezigeneračního centra a pracovnicemi místní knihovny. Zapojili se i zaměstnankyně MŠ, ať už se jednalo o učitelky, paní ředitelku či správní zaměstnance. V rodinách často docházelo i k tzv. dělbě práce, jeden člen stříhal, druhý šil, třetí žehlil. V elektronickém online přístupném prostoru byla vytvořena tabulka pro zapisování dobrovolníků, kde bylo jméno a příjmení, adresa, kontakt, mail, druh nabízené činnosti či naopak druh poptávky. Roušky šili někteří dobrovolníci doma, jiní využili místa v Mezigeneračním centru či místní Městské Jiráskově knihovně. Městská policie rozvážela materiál na šití roušek, který zajistilo město. Dále policie svážela ušité roušky do centra a knihovny a následně je distribuovala společně s knihovnicemi k potřebným lidem. Počty ušitých roušek sahaly až k tisícům kusů, byly proto rozvezeny nejenom po městě, ale např. i do brněnské Dětské nemocnice v Černých polích, na onkologii, krajský úřad atd. V knihovně se rozběhla i výroba štítů. Město zabezpečilo materiál, což byly především folie a gumy a potom už stačil jen ochotný občan pan Drlík s 3D tiskárnami, který dodal další komponenty. Ochranné pomůcky kompletovaly již zmíněné ochotné a šikovné knihovnice. Štíty potom putovaly místním lékařům, dále do Domova u Františka, Domova pro seniory v Sokolnicích i do Domova Matky Rosy v Rajhradě u Brna, do Dětské léčebny v Křetíně, lékárny, kadeřnicím atd.. Skupina přejmenovaná na Pomáháme si (nejen) v Újezdě u Brna dnes sdružuje nejen občany našeho města, ale i okolních obcí a funguje. Bylo naprosto jedinečné sledovat, jak lidí spojili síly, do noci pracovali, snažili se koordinovat jednotlivé činnosti a místo hořekování nad těžkou situací přiložili ruku k dílu.Pomoc je třeba tady a teď. To je základní myšlenka, kterou občané města Újezda u Brna pochopili a dokázali naplnit. Nedostanou finanční odměnu ani nablýskaný metál, zůstane jim dobrý pocit, že to dokázali - a to je přece úplně nejvíc!

Seznam zapojených osob ve skupině "Pomáháme si v Újezdě u Brna" (Mgr. Bc. Petra Kocúrová, Ing. Michal Drlík, Alena Stará, Mgr. Veronika Šinderbalová, Šustalová Libuše, Mgr. Markéta Pospíšilová, Lenka Hrozková, Kristýna Nováková, Eva Veverková, Andrea Jašková, Lenka Klementová, Lucie Komosná, Ing. Ditte Pospíšilová, Marie Jellušová, Petra Sedlačková, Iveta Charvátová, Tereza Šteflová, Klára Mariánková, Lenka Zelená, Ing. Lucie Švandová, Mgr. Michaela Bednářová, Lukáš Fraj, Klára Šustalová, Lenka Hrozková, Kamila Mariánková, Kateřina Pešková, Ondřej Blaho, Jana Schupplerová, Dominik Hladký, Mgr. Ing. Jana Krouman,Ing. Rostislava Paarová, Mgr. Marie Lišková, Mgr. Marie Fasorová, Marie Benešová, Romana Tichá, M. Kozáková Dušková, Božena Hrozková, Miroslava Nykodýmová, Jana Glettová, Macákovi, Pavlína Kroupová, MŠ Újezd u Brna, Mgr. Jana Pízová, Kristýna Vašáková, Kateřina Vašáková, Monika Kroupová)