Křesadlo 2022

Slavnostní večer předávání cen Křesadlo se konal 9. 12. Naprosto plné divadlo ocenilo potleskem všech 27 nominovaných.

Celkem bylo 6 ocenění v těchto kategoriích. Kdo je získal?

Sociální služby a zdravotnictví: Richard Štěpánek (Dům pro Julii)

Vzdělávací a volnočasové aktivity: Ing. Petr Koudelka (Obec Suchý a okolí)

Enviromentální aktivity: Jan Pavka (Hnutí Brontosaurus)

Komunitní dobrovolnictví: Jaroslav Činčala (Město Břeclav)

Humanitární a rozvojová pomoc: Junák - český skaut, středisko Svatopluk (Město Břeclav)

Divoká karta: Lucie Zarembová (Liga vozíčkářů - Ratolest)


Všem nominovaným a  oceněným gratulujeme, děkujeme za obrovskou účast. A hlavně děkujeme za nezištnou pomoc, kterou darujete svému okolí a lidem kolem Vás.