Minulé ročníky

 

"Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci"

   

Křesadlo je důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak - vznikne oheň.

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001, od kdy Hestia uděluje cenu Křesadlo dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Křesadlo 2018

05.12.2018

Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku ceny Křesadlo za Jihomoravský kraj se uskutečnilo v úterý 4.prosince 2018 v 17:30 v brněnském Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7. Vítězové vzešli ze 6 kategorií na základě rozhodnutí poroty (v kategorii 7. Humanitární a rozvojová pomoc nebyl nikdo nominován). V samostatné 8. kategorii Divoká karta držitele...

Křesadlo 2017

08.12.2017

Ocenění dobrovolníků v Jihomoravském kraji - Křesadlo - se v Jihomoravském kraji uskutečnilo v roce 2017 poprvé.