MINULÉ ROČNÍKY

Křesadlo je důmyslná kombinace několika prvků, které dokáží zázrak - vznikne oheň.

Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.

Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla již v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001, od kdy Hestia uděluje cenu Křesadlo dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých cenu. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.


Křesadlo 2020

30.12.2021

Cenou Křesadlo 2020 byli v úterý 5. října 2021 oceněni dobrovolníci Jihomoravského kraje a slavnostně ji převzali v prostorách Divadla na Orlí.

Křesadlo 2019

25.08.2020

V prostorách brněnského Divadla na Orlí byly ve středu 4. prosince 2019 předány ceny Křesadlo za rok 2019. Ocenění spolu se zástupci města Brna a dalších organizací předával náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Křesadlo 2018

05.12.2018

Slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku ceny Křesadlo za Jihomoravský kraj se uskutečnilo v úterý 4.prosince 2018 v 17:30 v brněnském Sále Milosrdných bratří, Vídeňská 7.

Křesadlo 2017

08.12.2017

Ocenění dobrovolníků v Jihomoravském kraji - Křesadlo - se v Jihomoravském kraji uskutečnilo v roce 2017 poprvé.