Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
 

Křesadlo 2022

Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském krajiPartneři:


Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.
Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.Aktuální informace


Křesadlo 2022
Hlasování veřejnosti ukončeno!
Budeme se těšit na výsledky.


Přehled oceněných cenou Křesadlo 2020 

Cenou Křesadlo 2020 byli v úterý 5. října 2021 oceněni dobrovolníci Jihomoravského kraje a slavnostně ji převzali v prostorách Divadla na Orlí. 

Křesadlo 2020Slavnostní předání cen za rok 2020 

Jména držitelů "Křesadla" v Jihomoravském kraji pro rok 2020 budou vyhlášena na slavnostním večeru v říjnu 2021. O oceněných dobrovolnících Vás budeme informovat zde i na facebookových stránkách. 

Na slavnostní předávání jsou pozváni nominovaní, nominující a další čestní hosté formou pozvánky. 

Během večera budou dodržována aktuální opatření pro konání kulturních akcí. Kompletní pravidla a doporučení najdete zde: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla
Minulé ročníky Křesadla

Ocenění dobrovolníci v roce 2019
Ocenění dobrovolníci v roce 2019
Ocenění dobrovolníci v roce 2018
Ocenění dobrovolníci v roce 2018

Křesadlo je také na Facebooku - sledujte nás!


Nositelem ceny Křesadlo je organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

HESTIA realizuje ocenění v jednotlivých regionech přes smluvního partnera zabezpečujícího
administraci příprav a průběhu slavnostního udílení cen. V Jihomoravském kraji je administrátorem Křesadla organizace Maltézská pomoc, o.p.s. za podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.