Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
 

Křesadlo 2022

Cena pro dobrovolníky v Jihomoravském krajiPartneři:


Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit. Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace, které rehabilitují myšlenku dobrovolnictví.
Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání našich dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým reakcím druhých. Symbolika udělované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství.Aktuální informace


Křesadlo 2022

Od 5. 9. 2022 je možné nominovat dobrovolníky na ocenění ceny Křesadlo 2022

Tuto cenu může získat každý, kdo dobrovolně a zdarma působí v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhá lidem a svému okolí. Křesadlo je ,,Ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci." Jde o symbolické poděkování těm, kteří zdarma svůj volný čas věnují obecně prospěšným činnostem, pomáhají postiženým lidem či vedou různé organizace. Cílem je i zviditelnit příběhy nezištné pomoci a podpořit tak další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Hlasovací formulář a bližší informace naleznete k tomuto datu na těchto webových stránkách.


Přehled oceněných cenou Křesadlo 2020 

Cenou Křesadlo 2020 byli v úterý 5. října 2021 oceněni dobrovolníci Jihomoravského kraje a slavnostně ji převzali v prostorách Divadla na Orlí. 

Křesadlo 2020Slavnostní předání cen za rok 2020 

Jména držitelů "Křesadla" v Jihomoravském kraji pro rok 2020 budou vyhlášena na slavnostním večeru v říjnu 2021. O oceněných dobrovolnících Vás budeme informovat zde i na facebookových stránkách. 

Na slavnostní předávání jsou pozváni nominovaní, nominující a další čestní hosté formou pozvánky. 

Během večera budou dodržována aktuální opatření pro konání kulturních akcí. Kompletní pravidla a doporučení najdete zde: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla
Minulé ročníky Křesadla

Ocenění dobrovolníci v roce 2019
Ocenění dobrovolníci v roce 2019
Ocenění dobrovolníci v roce 2018
Ocenění dobrovolníci v roce 2018

Křesadlo je také na Facebooku - sledujte nás!


Nositelem ceny Křesadlo je organizace HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

HESTIA realizuje ocenění v jednotlivých regionech přes smluvního partnera zabezpečujícího
administraci příprav a průběhu slavnostního udílení cen. V Jihomoravském kraji je administrátorem Křesadla organizace Maltézská pomoc, o.p.s. za podpory Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.